ГО "АВТР"

НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з громадськістю

Залучаємо громадськість у спільну роботу для розвитку громад, впроваджуємо гарні практики розвитку громадського суспільства. Проводимо інформаційну роботу і поширюємо практики електронної демократії. Створюємо сприятливі умови для діалогу з владою і сприяємо розвитку локальної демократії. 

Розвиток малих громад

Реалізація проєктів розвитку економічного та культурного потенціалу малих територіальних громад Бахмутчини, що передбачають популяризацію сільського зеленого туризму та народних промислів і розвиток туристичного потенціалу.

Підтримка бізнесу

Створення привабливого середовища для підприємців, підвищення спроможності розвитку МСП та нарощування компетенції бізнесу;

Створення ефективного механізму співпраці підприємців з владою.

Захист середовища

Залучення мешканців до захисту власного середовища

Сприяння поширеню та імплементації міжнародних програм сталого розвитку.

Робота з молоддю

Створення умов, необхідних для самореалізації молоді та активізації участі молодіжних об’єднань громадян у державотворчому процесі та розвитку локальної демократії;