ГО "АВТР"

1

Ресурсний центр з розвитку місцевої демократії

На базі нашої організації в 2012 році був створений “Ресурсний центр з розвитку місцевої демократії” за підтримки МФ “Відродження”, що входить до мережі Ресурсних центрів України з розвитку місцевої демократії, яку адмініструє ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення”. Співпраця з МФ “Відродження” протягом більш ніж вісім років дозволила розвити цей напрямок роботи та достигнути значних результатів. 

Ресурсний центр має значний досвід у наданні безкоштовної правової допомоги населенню, розвитку демократичних інститутів, співпраці громадськості та влади, посиленні спроможності неурядових організацій, підвищенні прозорості та підзвітності влади.

Команда РЦ активно працює над покращенням комунікації між місцевими радами та населенням, залученням молоді до вироблення управлінських рішень, розвитком самоорганізації населення на рівні громад, аналізом спроможності соціальної-економічної інфраструктури ОТГ. 

За участю експертів РЦ були прийняті Програма розвитку ОСНів Бахмутської міської ради 2015-2020 рік, яка отримала успішні відгуки мешканців громади, Положення про місцеві ініціативи Іллінівській ОТГ та інші. 

Реформа місцевого самоврядування знаходиться на етапі, коли існуюча система самоорганізації населення демонструє близькість органу представницької демократії к мешканцям. Дуже важко людям в громадах, де цієї практики нема і вони не мають практичного досвіду з цьєї взаємодії, які переваги дає розгалужена система самоорганізації в територіальної громаді. На виправлення цієї ситуації в тому числі, спрямована діяльність нашого Ресурсного Центру. 

 

Основними напрямками діяльності "Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії" є консультаційна просвітницька робота з метою допомоги громадам якісно забезпечити впровадження інструментів громадської участі в житті громад.
Робота Ресурсного Центру у напрямку розвитку інструментів електронного врядування та реформ, що пов’язані з використанням нових технологій є експертною діяльністю нашої команди.

Робота з цільовими громадами

В співпраці з нашою організацію у місті Бахмут була розроблена та прийнята «Програма сприяння розвитку органів самоорганізації населення 2016-2021 роки», розроблена та прийнята Стратегія розвитку Бахмутської ОТГ до 2030 року. 

В Ільйнівської ОТГ прийнята Програма підтримки місцевих ініціатив, змінено Устав громади, проведені навчання використання інструментів е-демократії та залученню мешканців для розвитку громади.

В Соледарській ОТГ сформовано бібліотеку для потреб ОСНів, які активно працюють в громаді з резервів архіву ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення».

В Сіверської ОТГ проводиться робота по формуванню вуличкомів в повноцінні органи самоорганізації населення, планується прийняття Програми сприяння розвитку ОСН 2021-2025 роки. Налагоджена співпраця з Департаментом інформаційної політики та комунікації з громадськістю Донецької ОДА, в повноваження, яких входить питання розвитку ОСНів та інших форм участі мешканців в розвитку громад.

Реалізовані проєкти

З листопада 2019 року по березень 2020 співпрацювали з Сіверською та Соледарської ОТГ в рамках проєкту «Майстерня доброго врядування – прозорість та відкритість. Електронне врядування для контролю бюджету громади – це можливо».

Завдяки проєкту вдалось залучити до контролю за бюджетними процесами мешканців, сприяти підвищенню їх вміннь та обізнаності щодо цих процесів. Зацікавити співпрацею з владою, надати навички робити з інструментами електронного врядування, інформувати мешканців щодо можливостей участі громадян в бюджетних процесах, дати практичні навички користування особистими пристроями для більш прозорого та підзвітного спілкування з місцевою владою. Популяризувати нові підходи та технології спілкування з владою та зробити зручний перехід до сприяння концепції держава в смартфоні. Вигодоотримувачами проєкту стали 380 мешканців периферійних населених пунктів цільових громад проекту.

Фактично це була перша співпраця з Сіверською громадою включно з периферійними громадами, виявилось, що громада дуже активна та прагне розвитку, здібна навчатись та змінюватись, саме з цього досвіду стали складатись нові спільні для реалізації плани та завдання.

В 2021 при підтримці Програми ООН з відновлення та розбудови миру реалізовано проєкт “#СіверськСмартГромада: крок к Е-рішенням та ІКТ для Громадської платформи“, спрямований на створення реальних умов заохочення мешканців Сіверської громади до участі в розвитку громади, сприяння відкритості та прозорості місцевої влади.

Проєкт направлено на формування фахового підходу всіх учасників «Сіверської Громадської платформи з впливу на прийняття рішень» (32 осіб вивчили онлайн курс CID: SC101 “Смарт громада: управління на основі даних”, створено веб ресурс, який відповідає сучасним умовам для використання Е-рішень, з метою трансформації управління громадою на основі аналізу даних, використанням ІКТ для створення зручних умов комунікації учасникам Сіверської Громадської платформи впливу на прийняття рішень. 

Створив технічну можливість учасникам проекту, а саме периферійним громадам трьох старостинських округів Сіверської ОТГ використання онлайн форматів спілкування, період реалізації липень – вересень 2020 року.

У 2020 році завершилось формування базового рівня адміністративно-територіального устрою, на місцевих виборах, восени обрано багато нових очільників громад, депутатський корпус оновився майже на 80 %. Ця ситуація потребує не тільки навчання нових людей, але і оцінки сучасного стану громади .

Проєкт “Сучасний погляд на представницьку демократію: ОСНи Донеччини” передбачає навчання експертів нашого РЦ, проведення циклу вебінарів для представників органів місцевого самворядування цільових громад і підтримка у розробці Концепції сприяння самоорганізації населення.

Мета: ознайомити учасників із засадами та механізмами здійснення місцевого самоврядування в Україні; системою органів та посадових осіб місцевого самоврядування; їх повноваженнями та особливостями формування і функціонування

Під час тренінгу учасники отримуть знання щодо природи та ознаків місцевого самоврядування, його місце в системі публічного управління, відмінність від державної влади; Обласні та районні ради, їх взаємовідносини з обласними і районними державними адміністраціями. Особливості формування і функціонування виконавчих органів місцевого самоврядування; матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування.

Мета: ознайомити учасників із можливостями, цілями та інструментами участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення; особливостями їх правової регламентації та практичного застосування; сформувати в них базові навички користування цими інструментами для впливу на місцеві політики.

Під час тренінги учасники дізнаються про рівні громадської участі у процесі формування та реалізації місцевої політики і загальний огляд форм участі жителів в управлінні місцевими справами. Дізнаються про місцеві вибори та референдуми, звернення та електронні петиції, загальні збори (конференції) жителів за місцем проживання і інші інструменти участі громадськості у житті громади. Також розповімо про громадський бюджет в доступному форматі і про органи самоорганізації населення.

Мета: ознайомити учасників із можливостями, цілями та інструментами участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення; особливостями їх правової регламентації та практичного застосування; сформувати в них базові навички взаємодії з громадськістю у процесі формування та реалізації місцевих політик.

Мета: висвітлити мету та законодавчу основу розробки та ухвалення статуту територіальної громади; надати практичні рекомендації щодо змісту статуту та  напрацювання в ньому інклюзивних, прозорих правових механізмів і процедур; продемонструвати ефективні практичні інструменти використання статуту територіальної громади задля сталого розвитку громади.

Під час навчання учасники дізнаются чи необхідним є Статут територіальної громади, а також внутрішні та зовнішні потреби наявності документу. Під час виконання практичних завдань дізнаємось про організацію процесу розробки статуту територіальної громади та п’ять типових помилок у цьому процесі. Навчимось індифікувати локальна специфіка та традиції місцевого самоврядування. 

Мета: сформувати в учасників ключові знання і навики щодо організації процесу стратегічного планування із залучення різних цільових груп, в тому числі вразливих; надати практичні поради щодо забезпечення балансу інтересів при стратегічному плануванні

Мета: ознайомити учасників з методом програмно-цільового планування як з цілісною системою дій із чітко визначеними, зрозумілими для всіх результатами, збалансованими за ресурсним забезпеченням; сформувати базові навички з розробки місцевих цільових програм з використанням інструментів громадської участі.

Мета: сформувати в учасників цілісні знання про важливість, цілі та механізми нормативно-правового регулювання на місцевому рівні створення та діяльності органів самоорганізації населення; надати їм практичні інструменти сприяння діяльності ОСН та їх використання для ефективного здійснення місцевого самоврядування.

Мета: ознайомити учасників із процедурними та правовими аспектами ініціювання та діяльності органів самоорганізації населення; надати практичні рекомендації організації та проведення зборів мешканців за місцем проживання; висвітлити успішні практики діяльності ОСН.

Мета: ознайомити учасників з основами планування та реалізації адвокаційних кампаній;  сформувати в них базові навички користування цим інструментом для впливу на місцеві політики та власне життєве середовище

Мета: ознайомити учасників із вимогами законодавства щодо прозорості, публічності та підзвітності у діяльності органів місцевого самоврядування та практичними механізмами їх забезпечення

Мета: ознайомити учасників із можливостями та інструментами електронної демократії; особливостями їх правової регламентації та практичного застосування; сформувати в них базові навички користування цими інструментами для впливу на місцеві політики

Мета: ознайомити учасників з інструментами комунікації та допомогти оволодіти знаннями та навичками як налагоджувати ефективну комунікацію з жителями і медіа та забезпечити прозорість управління

Мета: сформувати в учасників поглиблені практичні знання і навички щодо користування загальними зборами (конференціями) жителів за місцем проживання як інструментом місцевої демократії

Мета: сформувати в учасників поглиблені практичні знання і навички щодо користування громадськими слуханнями як інструментом місцевої демократії. 

Під час практичних занятть розглянемо сутність та можливості застосування інструментів, ініціювання громадських слухань у територіальній громаді, канали ефективного інформування жителів територіальної громади про мету, час та місце проведення громадських слухань і інше.

Мета: сформувати в учасників поглиблені практичні знання і навички щодо користування консультаціями з громадськістю як інструментом місцевої демократії як на рівні органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування.

Мета: сформувати в учасників поглиблені практичні знання і навички щодо користування місцевими ініціативами як інструментом локальної демократії

Мета: сформувати в учасників поглиблені практичні знання і навички щодо користування громадською експертизою як інструментом контролю за діяльність органів публічної влади

Мета: сформувати в учасників поглиблені практичні знання і навички щодо впровадження та використання бюджету участі як інструменту місцевої демократії

Мета: учасники ознайомляться з особливостями створення та функціонування громадських рад при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; та отримають практичні навички з організації та налагодженні роботи громадської ради. 

Мета: сформувати в учасників знання і навички, необхідні для результативного подання електронних петицій до органів державної влади і місцевого самоврядування

Мета: сформувати в учасників знання і навички щодо створення та реєстрації громадських об’єднань

Мета: сформувати в учасників знання і навички ефективної взаємодії з виборцями

Донецький Ресурсний як учасник мережі РЦ із розвитку місцевої демократії надає широкий спектр консультаційних послуг у сферах своєї діяльності. Консультації надаються експертами-практиками на звернення заінтересованих осіб як особисто, так і за допомогою засобів телекомунікації (телефоном, через Інтернет) в усній та письмовій формах.

Разові консультаційні послуги Мережі РЦ є безкоштовними.

 • Роз’яснюємо норми законодавства та місцевих нормативно-правових актів щодо таких механізмів, як загальні збори (конференції) за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, консультації з громадськістю, звернення та електронні петиції, громадські бюджети, громадська експертиза тощо
 • Показуємо, як врегулювати ці механізми на місцевому рівні та забезпечити їх ефективне функціонування
 • Даємо корисні практичні поради як владі, так і суспільству щодо користування інструментами громадської участі
 • Пояснюємо, чому на місцевому рівні важливо регулювати деякі аспекти діяльності ОСН
 • Показуємо, як це краще зробити
 • Радимо, як організувати процес взаємодії з ОСН в органах місцевого самоврядування
 • Роз’яснюємо, як делегувати ОСН повноваження та стимулювати їх розвиток
 • Пояснюємо жителям, як створити та легалізувати ОСН або припинити його діяльність
 • Надаємо практичні поради з питань стратегічного та операційного планування для ОСН, управління його діяльністю, налагодження ефективної роботи з органами місцевого самоврядування та депутатами, планування та реалізації адвокаційних кампаній, реалізації власних та делегованих повноважень
 • Підказуємо, яким чином ОСН організувати внутрішні процеси: проведення загальних зборів (конференцій) жителів та засідань самого органу, звітування, документообіг тощо
 • Роз’яснюємо, як ОСН може отримати делеговані повноваження органів місцевого самоврядування
 • Пояснюємо, як створити та легалізувати громадське об’єднання або припинити його діяльність
 • Підказуємо, яким чином налагодити належне врядування
 • Надаємо практичні поради з питань стратегічного та операційного планування для громадських об’єднань, управління їх діяльністю, планування та реалізації адвокаційних кампаній, фандрейзингу і комунікації
 • Роз’яснюємо для чого громадам потрібне стратегічне планування, та як використовується програмно-цільовий метод
 • Рекомендуємо, як залучити жителів до процесів стратегічного та програмно-цільового планування та забезпечити при цьому баланс інтересів різних суспільних груп
 • Допомагаємо із процедурами формування робочих груп, аналізом даних, проведенням опитувань, обговорень, врахуванням рекомендацій
 • Підказуємо, як долучити організоване громадське суспільство до реалізації стратегій та цільових програм

 

 • Роз’яснюємо норми законодавства щодо прозорості, відкритості та підзвітності в діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування
 • Консультуємо щодо того, як ці норми реалізувати на практиці
 • Підказуємо жителям, де і як отримати важливу для них публічну інформацію
 • Пояснюємо процедури звітності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
 • Пояснюємо, які є можливості для громадського контролю діяльності органів публічної влади та допомагаємо обрати оптимальні інструменти
 • Допомагаємо знайти та проаналізувати важливу для контролю інформацію
 • Консультуємо щодо того, як подати звернення чи запит на інформацію, здійснити громадський моніторинг, ініціювати та провести громадську експертизу
 • Пояснюємо, як налагодити та підтримувати ефективну внутрішню комунікацію в громаді у горизонтальному (між жителями) та вертикальному (влада – жителі) вимірах
 • Даємо корисні практичні поради щодо визначення цільових аудиторій та формулювання ключових повідомлень
 • Пояснюємо, як вибирати комунікаційні канали та інструменти для ефективного спілкування
 • Показуємо, як комунікації здатні не лише поінформувати потенційно зацікавлені сторони та закликати їх до дії, але й долати стереотипи, змінювати поведінку та просувати системні зміни в громаді
 • Показуємо, як за допомогою інструментів громадської участі можна попереджати виникнення конфліктів у громадах, а також трансформувати існуючі непорозуміння
 • Консультуємо щодо особливостей використання конкретних інструментів у визначених конфліктних ситуаціях
 • Даємо практичні поради щодо налагодження діалогу в громадах з метою пошуку порозуміння

Донецький Ресурсний як учасник мережі РЦ із розвитку місцевої демократії надає експертно-методичні та менторські послуги, що полягають у систематичному супроводі ініціатив, пов’язаних з місцевою демократією та громадською участю. Ці послуги можуть поєднувати в собі консультації, експертизу, наставництво, моніторинг та оцінку діяльності.

 Як і консультації,  методичні та менторські послуги надаються експертами-практиками на звернення заінтересованих осіб як особисто, так і за допомогою засобів телекомунікації (телефоном, через Інтернет) в усній та письмовій формах.

 • Аналізуємо існуючі нормативно-правові акти та рекомендуємо, як їх удосконалити
 • Допомагаємо організувати процес розробки й затвердження статуту територіальної громади або положення / порядку, що регламентуватиме якийсь із механізмів місцевої демократії (наприклад, громадські слухання, місцеві ініціативи, загальні збори, консультації з громадськістю тощо)
 • Сприяємо залученню жителів до розроблення проєктів цих документів із тим, щоби були враховані інтереси всіх сторін і вразливих груп
 • Пропонуємо модельні документи та радимо, як ними скористатися
 • Редагуємо проєкти розроблених проєктів нормативно-правових актів та здійснюємо їх експертизу
 • Допомагаємо обрати оптимальний формат консультацій та відповідні інструменти, залежно від того, яке питання обговорюється
 • Розробляємо проєкти місцевих нормативно-правових актів з питань громадських обговорень, здійснюємо їх експертизу
 • Забезпечуємо максимальну інклюзивність консультацій з тим, аби інтереси всіх соціальних груп були представлені
 • Професійно модеруємо та фасилітуємо обговорення
 • Супроводжуємо в питаннях оформлення та врахування результатів консультацій
 • Допомагаємо чітко визначити цілі кампанії, спланувати її, забезпечити необхідними ресурсами
 • Сприяємо формуванню коаліцій на підтримку
 • Забезпечуємо комунікаційних супровід адвокаційний кампаній
 • Допомагаємо вийти на стейкхолдерів, від яких залежить прийняття відповідних рішень
 • Організовуємо «під ключ» процес стратегічного чи програмно-цільового планування
 • Розробляємо проєкти стратегій та місцевих цільових програм, здійснюємо необхідні розрахунки, здійснюємо експертизу вже розроблених документів
 • Професійно модеруємо та фасилітуємо обговорення
 • Забезпечуємо максимальну інклюзивність обговорень з тим, аби інтереси всіх соціальних груп були представлені та збалансовано враховані
 • Допомагаємо залучити громадянське суспільство до реалізації програм і стратегій
 • На основі індивідуального підходу і кращих практик розробляємо місцеві програми сприяння розвитку громадянського суспільства та супроводжуємо їх реалізацію
 • Допомагаємо в розробці місцевого положення про органи самоорганізації населення, механізму делегування ОСН повноважень, інших нормативно-правових актів
 • Комплексно супроводжуємо розробку і впровадження місцевих цільових програм сприяння діяльності ОСН
 • Забезпечуємо експертний супровід процесу створення ОСН від ініціювання до його легалізації
 • Консультуємо з питань проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання
 • Надаємо поради та методичні рекомендації щодо організації роботи ОСН, проведення засідань, документообігу, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, взаємодії з жителями та підзвітності їм
 • Допомагаємо започаткувати діалог в тих громадах, де виникли конфлікти
 • Сприяємо ефективності цього діалогу та пошуку порозуміння
 • Показуємо, як попереджати конфлікти, залучаючи жителів до ухвалення рішень

Поделиться этой новостью

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp

Наші новини

Другий цикл семінарів Ресурсного Центру

Новий рок розпочався для команди нашої організації з проведення другого циклу семінарів у громадах Донецької області в межах проєкту «Сучасний погляд на представницьку демократію: ОСНи Донеччини», за фінансовою підтримкою Міжнародний фонд “Відродження” та European Union in Ukraine.

Дізнайся більше »

Візит Ирини Миронової, виконавчої директорки ГО «Нуль відходів Львів» до Сіверської МТГ

Тренерка Ірина Миронова, виконавча директорка ГО “Нуль Відходів Львів” завітала до Сіверської МТГ для проведення дводеннего тренінгу і зустрічі з мешканцями в межах нашого проєкту з метою втілення Концепції Нуль Відходів Стратегії громади

Дізнайся більше »

Крокуємо Стратегією розвитку

Ми починаємо новий проєкт «Крокуємо Стратегією розвитку і розробляємо «Концепцію Нуль відходів» в Сіверської громаді» з метою впровадження Стратегії розвитку Сіверської МТГ та популяризації європейських підходів до вирішення питання поводження із твердими побутовими відходами (ТПВ)

Дізнайся більше »

Стратегія Сіверської ОТГ до 2027 року

Наявність обґрунтованого розділу щодо захисту довкілля в Стратегії розвитку Сіверської громади до 2027 року та міської бюджетної програми дозволить побудувати більш якісну комунікацію з донорами, обласними та державними фондами для вирішення проблем.

Дізнайся більше »

Місцева екологічна конференція “Сіверська еко громада 2027”

26 жовтня відбулась Місцева екологічна конференція «Сіверська еко громада 2027 –перспективи розвитку громади та забезпечення сталого управління природними ресурсами», на якої були підведені підсумки річного напрацювання та розробки Стратегії розвитку Сіверської МТГ.

Дізнайся більше »