ГО "АВТР"

bezyimyannyiy-3-1024x414

Донецький ресурсний центр з розвитку місцевої демократії

На базі нашої організації в 2012 році був створений “Ресурсний центр з розвитку місцевої демократії” за підтримки МФ “Відродження”, що входить до мережі Ресурсних центрів України з розвитку місцевої демократії, яку адмініструє ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення”. Співпраця з МФ “Відродження” протягом більш ніж вісім років дозволила розвити цей напрямок роботи та достигнути значних результатів. 

Основними напрямками діяльності "Ресурсного центру з розвитку місцевої демократії" є консультаційна просвітницька робота з метою допомоги громадам якісно забезпечити впровадження інструментів громадської участі в житті громад.
Робота Ресурсного Центру у напрямку розвитку інструментів електронного врядування та реформ, що пов’язані з використанням нових технологій є експертною діяльністю нашої команди.

Робота з цільовими громадами

В співпраці з нашою організацію у місті Бахмут була розроблена та прийнята «Програма сприяння розвитку органів самоорганізації населення 2016-2021 роки», розроблена та прийнята Стратегія розвитку Бахмутської ОТГ до 2030 року. 

В Ільйнівської ОТГ прийнята Програма підтримки місцевих ініціатив, змінено Устав громади, проведені навчання використання інструментів е-демократії та залученню мешканців для розвитку громади.

В Соледарській ОТГ сформовано бібліотеку для потреб ОСНів, які активно працюють в громаді з резервів архіву ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення».

В Сіверської ОТГ проводиться робота по формуванню вуличкомів в повноцінні органи самоорганізації населення, планується прийняття Програми сприяння розвитку ОСН 2021-2025 роки. Налагоджена співпраця з Департаментом інформаційної політики та комунікації з громадськістю Донецької ОДА, в повноваження, яких входить питання розвитку ОСНів та інших форм участі мешканців в розвитку громад.

Мета: ознайомити учасників із засадами та механізмами здійснення місцевого самоврядування в Україні; системою органів та посадових осіб місцевого самоврядування; їх повноваженнями та особливостями формування і функціонування

Під час тренінгу учасники отримуть знання щодо природи та ознаків місцевого самоврядування, його місце в системі публічного управління, відмінність від державної влади; Обласні та районні ради, їх взаємовідносини з обласними і районними державними адміністраціями. Особливості формування і функціонування виконавчих органів місцевого самоврядування; матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування.

Мета: ознайомити учасників із можливостями, цілями та інструментами участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення; особливостями їх правової регламентації та практичного застосування; сформувати в них базові навички користування цими інструментами для впливу на місцеві політики.

Під час тренінги учасники дізнаються про рівні громадської участі у процесі формування та реалізації місцевої політики і загальний огляд форм участі жителів в управлінні місцевими справами. Дізнаються про місцеві вибори та референдуми, звернення та електронні петиції, загальні збори (конференції) жителів за місцем проживання і інші інструменти участі громадськості у житті громади. Також розповімо про громадський бюджет в доступному форматі і про органи самоорганізації населення.

Мета: ознайомити учасників із можливостями, цілями та інструментами участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення; особливостями їх правової регламентації та практичного застосування; сформувати в них базові навички взаємодії з громадськістю у процесі формування та реалізації місцевих політик.

Мета: висвітлити мету та законодавчу основу розробки та ухвалення статуту територіальної громади; надати практичні рекомендації щодо змісту статуту та  напрацювання в ньому інклюзивних, прозорих правових механізмів і процедур; продемонструвати ефективні практичні інструменти використання статуту територіальної громади задля сталого розвитку громади.

Під час навчання учасники дізнаются чи необхідним є Статут територіальної громади, а також внутрішні та зовнішні потреби наявності документу. Під час виконання практичних завдань дізнаємось про організацію процесу розробки статуту територіальної громади та п’ять типових помилок у цьому процесі. Навчимось індифікувати локальна специфіка та традиції місцевого самоврядування. 

Мета: сформувати в учасників ключові знання і навики щодо організації процесу стратегічного планування із залучення різних цільових груп, в тому числі вразливих; надати практичні поради щодо забезпечення балансу інтересів при стратегічному плануванні

Мета: ознайомити учасників з методом програмно-цільового планування як з цілісною системою дій із чітко визначеними, зрозумілими для всіх результатами, збалансованими за ресурсним забезпеченням; сформувати базові навички з розробки місцевих цільових програм з використанням інструментів громадської участі.

Мета: сформувати в учасників цілісні знання про важливість, цілі та механізми нормативно-правового регулювання на місцевому рівні створення та діяльності органів самоорганізації населення; надати їм практичні інструменти сприяння діяльності ОСН та їх використання для ефективного здійснення місцевого самоврядування.

Мета: ознайомити учасників із процедурними та правовими аспектами ініціювання та діяльності органів самоорганізації населення; надати практичні рекомендації організації та проведення зборів мешканців за місцем проживання; висвітлити успішні практики діяльності ОСН.

Мета: ознайомити учасників з основами планування та реалізації адвокаційних кампаній;  сформувати в них базові навички користування цим інструментом для впливу на місцеві політики та власне життєве середовище

Мета: ознайомити учасників із вимогами законодавства щодо прозорості, публічності та підзвітності у діяльності органів місцевого самоврядування та практичними механізмами їх забезпечення

Мета: ознайомити учасників із можливостями та інструментами електронної демократії; особливостями їх правової регламентації та практичного застосування; сформувати в них базові навички користування цими інструментами для впливу на місцеві політики

Мета: ознайомити учасників з інструментами комунікації та допомогти оволодіти знаннями та навичками як налагоджувати ефективну комунікацію з жителями і медіа та забезпечити прозорість управління

Мета: сформувати в учасників поглиблені практичні знання і навички щодо користування загальними зборами (конференціями) жителів за місцем проживання як інструментом місцевої демократії

Мета: сформувати в учасників поглиблені практичні знання і навички щодо користування громадськими слуханнями як інструментом місцевої демократії. 

Під час практичних занятть розглянемо сутність та можливості застосування інструментів, ініціювання громадських слухань у територіальній громаді, канали ефективного інформування жителів територіальної громади про мету, час та місце проведення громадських слухань і інше.

Мета: сформувати в учасників поглиблені практичні знання і навички щодо користування консультаціями з громадськістю як інструментом місцевої демократії як на рівні органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування.

Мета: сформувати в учасників поглиблені практичні знання і навички щодо користування місцевими ініціативами як інструментом локальної демократії

Мета: сформувати в учасників поглиблені практичні знання і навички щодо користування громадською експертизою як інструментом контролю за діяльність органів публічної влади

Мета: сформувати в учасників поглиблені практичні знання і навички щодо впровадження та використання бюджету участі як інструменту місцевої демократії

Мета: учасники ознайомляться з особливостями створення та функціонування громадських рад при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; та отримають практичні навички з організації та налагодженні роботи громадської ради. 

Мета: сформувати в учасників знання і навички, необхідні для результативного подання електронних петицій до органів державної влади і місцевого самоврядування

Мета: сформувати в учасників знання і навички щодо створення та реєстрації громадських об’єднань

Мета: сформувати в учасників знання і навички ефективної взаємодії з виборцями

Донецький Ресурсний як учасник мережі РЦ із розвитку місцевої демократії надає широкий спектр консультаційних послуг у сферах своєї діяльності. Консультації надаються експертами-практиками на звернення заінтересованих осіб як особисто, так і за допомогою засобів телекомунікації (телефоном, через Інтернет) в усній та письмовій формах.

Разові консультаційні послуги Мережі РЦ є безкоштовними.

 • Роз’яснюємо норми законодавства та місцевих нормативно-правових актів щодо таких механізмів, як загальні збори (конференції) за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, консультації з громадськістю, звернення та електронні петиції, громадські бюджети, громадська експертиза тощо
 • Показуємо, як врегулювати ці механізми на місцевому рівні та забезпечити їх ефективне функціонування
 • Даємо корисні практичні поради як владі, так і суспільству щодо користування інструментами громадської участі
 • Пояснюємо, чому на місцевому рівні важливо регулювати деякі аспекти діяльності ОСН
 • Показуємо, як це краще зробити
 • Радимо, як організувати процес взаємодії з ОСН в органах місцевого самоврядування
 • Роз’яснюємо, як делегувати ОСН повноваження та стимулювати їх розвиток
 • Пояснюємо жителям, як створити та легалізувати ОСН або припинити його діяльність
 • Надаємо практичні поради з питань стратегічного та операційного планування для ОСН, управління його діяльністю, налагодження ефективної роботи з органами місцевого самоврядування та депутатами, планування та реалізації адвокаційних кампаній, реалізації власних та делегованих повноважень
 • Підказуємо, яким чином ОСН організувати внутрішні процеси: проведення загальних зборів (конференцій) жителів та засідань самого органу, звітування, документообіг тощо
 • Роз’яснюємо, як ОСН може отримати делеговані повноваження органів місцевого самоврядування
 • Пояснюємо, як створити та легалізувати громадське об’єднання або припинити його діяльність
 • Підказуємо, яким чином налагодити належне врядування
 • Надаємо практичні поради з питань стратегічного та операційного планування для громадських об’єднань, управління їх діяльністю, планування та реалізації адвокаційних кампаній, фандрейзингу і комунікації
 • Роз’яснюємо для чого громадам потрібне стратегічне планування, та як використовується програмно-цільовий метод
 • Рекомендуємо, як залучити жителів до процесів стратегічного та програмно-цільового планування та забезпечити при цьому баланс інтересів різних суспільних груп
 • Допомагаємо із процедурами формування робочих груп, аналізом даних, проведенням опитувань, обговорень, врахуванням рекомендацій
 • Підказуємо, як долучити організоване громадське суспільство до реалізації стратегій та цільових програм

 

 • Роз’яснюємо норми законодавства щодо прозорості, відкритості та підзвітності в діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування
 • Консультуємо щодо того, як ці норми реалізувати на практиці
 • Підказуємо жителям, де і як отримати важливу для них публічну інформацію
 • Пояснюємо процедури звітності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
 • Пояснюємо, які є можливості для громадського контролю діяльності органів публічної влади та допомагаємо обрати оптимальні інструменти
 • Допомагаємо знайти та проаналізувати важливу для контролю інформацію
 • Консультуємо щодо того, як подати звернення чи запит на інформацію, здійснити громадський моніторинг, ініціювати та провести громадську експертизу
 • Пояснюємо, як налагодити та підтримувати ефективну внутрішню комунікацію в громаді у горизонтальному (між жителями) та вертикальному (влада – жителі) вимірах
 • Даємо корисні практичні поради щодо визначення цільових аудиторій та формулювання ключових повідомлень
 • Пояснюємо, як вибирати комунікаційні канали та інструменти для ефективного спілкування
 • Показуємо, як комунікації здатні не лише поінформувати потенційно зацікавлені сторони та закликати їх до дії, але й долати стереотипи, змінювати поведінку та просувати системні зміни в громаді
 • Показуємо, як за допомогою інструментів громадської участі можна попереджати виникнення конфліктів у громадах, а також трансформувати існуючі непорозуміння
 • Консультуємо щодо особливостей використання конкретних інструментів у визначених конфліктних ситуаціях
 • Даємо практичні поради щодо налагодження діалогу в громадах з метою пошуку порозуміння

Донецький Ресурсний як учасник мережі РЦ із розвитку місцевої демократії надає експертно-методичні та менторські послуги, що полягають у систематичному супроводі ініціатив, пов’язаних з місцевою демократією та громадською участю. Ці послуги можуть поєднувати в собі консультації, експертизу, наставництво, моніторинг та оцінку діяльності.

 Як і консультації,  методичні та менторські послуги надаються експертами-практиками на звернення заінтересованих осіб як особисто, так і за допомогою засобів телекомунікації (телефоном, через Інтернет) в усній та письмовій формах.

 • Аналізуємо існуючі нормативно-правові акти та рекомендуємо, як їх удосконалити
 • Допомагаємо організувати процес розробки й затвердження статуту територіальної громади або положення / порядку, що регламентуватиме якийсь із механізмів місцевої демократії (наприклад, громадські слухання, місцеві ініціативи, загальні збори, консультації з громадськістю тощо)
 • Сприяємо залученню жителів до розроблення проєктів цих документів із тим, щоби були враховані інтереси всіх сторін і вразливих груп
 • Пропонуємо модельні документи та радимо, як ними скористатися
 • Редагуємо проєкти розроблених проєктів нормативно-правових актів та здійснюємо їх експертизу
 • Допомагаємо обрати оптимальний формат консультацій та відповідні інструменти, залежно від того, яке питання обговорюється
 • Розробляємо проєкти місцевих нормативно-правових актів з питань громадських обговорень, здійснюємо їх експертизу
 • Забезпечуємо максимальну інклюзивність консультацій з тим, аби інтереси всіх соціальних груп були представлені
 • Професійно модеруємо та фасилітуємо обговорення
 • Супроводжуємо в питаннях оформлення та врахування результатів консультацій
 • Допомагаємо чітко визначити цілі кампанії, спланувати її, забезпечити необхідними ресурсами
 • Сприяємо формуванню коаліцій на підтримку
 • Забезпечуємо комунікаційних супровід адвокаційний кампаній
 • Допомагаємо вийти на стейкхолдерів, від яких залежить прийняття відповідних рішень
 • Організовуємо «під ключ» процес стратегічного чи програмно-цільового планування
 • Розробляємо проєкти стратегій та місцевих цільових програм, здійснюємо необхідні розрахунки, здійснюємо експертизу вже розроблених документів
 • Професійно модеруємо та фасилітуємо обговорення
 • Забезпечуємо максимальну інклюзивність обговорень з тим, аби інтереси всіх соціальних груп були представлені та збалансовано враховані
 • Допомагаємо залучити громадянське суспільство до реалізації програм і стратегій
 • На основі індивідуального підходу і кращих практик розробляємо місцеві програми сприяння розвитку громадянського суспільства та супроводжуємо їх реалізацію
 • Допомагаємо в розробці місцевого положення про органи самоорганізації населення, механізму делегування ОСН повноважень, інших нормативно-правових актів
 • Комплексно супроводжуємо розробку і впровадження місцевих цільових програм сприяння діяльності ОСН
 • Забезпечуємо експертний супровід процесу створення ОСН від ініціювання до його легалізації
 • Консультуємо з питань проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання
 • Надаємо поради та методичні рекомендації щодо організації роботи ОСН, проведення засідань, документообігу, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, взаємодії з жителями та підзвітності їм
 • Допомагаємо започаткувати діалог в тих громадах, де виникли конфлікти
 • Сприяємо ефективності цього діалогу та пошуку порозуміння
 • Показуємо, як попереджати конфлікти, залучаючи жителів до ухвалення рішень

Реалізовані проєкти

З листопада 2019 року по березень 2020 співпрацювали з Сіверською та Соледарської ОТГ в рамках проєкту «Майстерня доброго врядування – прозорість та відкритість. Електронне врядування для контролю бюджету громади – це можливо».

Завдяки проєкту вдалось залучити до контролю за бюджетними процесами мешканців, сприяти підвищенню їх вміннь та обізнаності щодо цих процесів. Зацікавити співпрацею з владою, надати навички робити з інструментами електронного врядування, інформувати мешканців щодо можливостей участі громадян в бюджетних процесах, дати практичні навички користування особистими пристроями для більш прозорого та підзвітного спілкування з місцевою владою. Популяризувати нові підходи та технології спілкування з владою та зробити зручний перехід до сприяння концепції держава в смартфоні. Вигодоотримувачами проєкту стали 380 мешканців периферійних населених пунктів цільових громад проекту.

Фактично це була перша співпраця з Сіверською громадою включно з периферійними громадами, виявилось, що громада дуже активна та прагне розвитку, здібна навчатись та змінюватись, саме з цього досвіду стали складатись нові спільні для реалізації плани та завдання.

В 2021 при підтримці Програми ООН з відновлення та розбудови миру реалізовано проєкт “#СіверськСмартГромада: крок к Е-рішенням та ІКТ для Громадської платформи“, спрямований на створення реальних умов заохочення мешканців Сіверської громади до участі в розвитку громади, сприяння відкритості та прозорості місцевої влади.

Проєкт направлено на формування фахового підходу всіх учасників «Сіверської Громадської платформи з впливу на прийняття рішень» (32 осіб вивчили онлайн курс CID: SC101 “Смарт громада: управління на основі даних”, створено веб ресурс, який відповідає сучасним умовам для використання Е-рішень, з метою трансформації управління громадою на основі аналізу даних, використанням ІКТ для створення зручних умов комунікації учасникам Сіверської Громадської платформи впливу на прийняття рішень. 

Створив технічну можливість учасникам проекту, а саме периферійним громадам трьох старостинських округів Сіверської ОТГ використання онлайн форматів спілкування, період реалізації липень – вересень 2020 року.

Поделиться этой новостью

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp

Наші новини

Центр допомоги переселенцям

Інформаційна –консультаційна допомога, співпраця з гуманітарними міжнародними місіями та фондами, допомога в працевлаштуванні, відновлення та створення бізнесу для ВПО. Запрацював в листопаді 2014 року за

Дізнайся більше »

Проєкт: “Експертна допомога Сіверській ОТГ в доопрацюванні Стратегії розвитку до 2025 року, щодо охорони довкілля” “

Проєкт «Експертна допомога громаді Сіверської ОТГ в доопрацюванні Стратегії розвитку до 2025 року, щодо охорони довкілля» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в

Дізнайся більше »